ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Informujemy, że administrator Twoich danych SALUBRIS Sp. z o.o., z siedziba w Tuchowie, przy ul. Zielonej 15 wykorzystuje następujące zgody na przetwarzanie danych:

 1. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWYKŁYCH

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, płeć, PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail, dane zdrowotne, rodzinne i inne przez: Salubris Sp. z o.o., z siedzibą w Tuchowie 33-170, ul. Zielona 15, NIP: 9930224796, w celu realizacji świadczeń medycznych i innych świadczeń związanych z leczeniem, zachowaniem i przywracaniem zdrowia
 2. INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY

  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 3. OŚWIADCZENIE O PRZECZYTANIU KLUZULI PRZETWARZANIA DANYCH

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą o przetwarzaniu danych dostępną w każdym oddziale Salubris oraz na stronie: http://e-salubris.pl/wspolpraca/rodo/informacja-o-przetwarzaniu-danych
 4. KLAUZULA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu dostępną w każdym oddziale Salubris oraz na stronie: http://e-salubris.pl/wspolpraca/rodo/klauzula-o-zautomatyzowanym-podejmowaniu-decyzji-w-tym-profilowanie