Gabinet Położnej POZ

gabinet-poloznej

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo – neonatologiczno – ginekologiczną obejmującą:

  • edukację w zakresie planowania rodziny;

  • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;

  • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia;

  • opiekę w chorobach ginekologicznych;

  • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

 

 

 

 

Ewa Stasiak
Ewa Stasiak
HARMONOGRAM