KLAUZULA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

KLAUZULA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy ryzyka/wykonywania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy: np. podanych w naszych formularzach np. historia chorób, historia wizyt in.
W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości upustów, które możemy Ci przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie analiz statystycznych, metod oceny ryzyka itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na wysokość opłat, dostępność świadczeń lub doboru oferowanych Ci świadczeń do tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. My profilujemy Cię dla potrzeb realizacji świadczeń medycznych i innych świadczeń związanych z leczeniem, zachowaniem i przywracaniem zdrowia, przekazywania treści informacyjnych. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów realizacji zadań służby medycyny pracy jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy. Prosimy podaj informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.