Gabinet USG

ŚWIADCZENIA USG

Termin ustalany w Rejestracji - Tuchów ul. Zielona 15

Tel. 14 652 33 01

Sobota  9.00 – 13.00

Ultrasonografia to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyki obrazowej, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu, jest metodą dokładną - ma wysoką zdolność do wykrywania niewielkich zmian w narządach – wynosi ona od 0,1 mm do milimetra.

CENNIK USŁUG