ANEKSOWANIE MEDYCYNY PRACY - RODO 01.05.2018

ANEKSOWANIE UMÓW Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY Z DNIA 1 MAJA 2018 r. - RODO

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119), SALUBRIS Sp. z o.o. na podstawie §7 pkt 4 umów o realizację zadań służby medycyny pracy wprowadza zmiany w przedmiotowych umowach (podyktowane RODO), co następuje:

W §5 dodaje się punkty:

  1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest administratorem Państwa danych osobowych, w szczególności: nazwa, imię, nazwisko, firma, podmiotowość gospodarcza, historia zatrudnienia, historia prowadzenia działalności gospodarczej, liczba zatrudnionych pracowników, numer telefonu, adres, adres elektroniczny e-mail, historia stanu zdrowia, numer PESEL, numer NIP, numer REGON, numer KRS.
  2. Zleceniobiorca oświadcza, że w każdym czasie przysługuje Państwo prawo wglądu, zmiany, żądania usunięcia danych z bazy danych. Szczegółowy opis dostępny: http://e-salubris.pl/wspolpraca/rodo/informacja-o-przetwarzaniu-danych
  3. Zawierając umowę wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich danych niezbędnych do realizacji postanowień umowy (RODO). Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z informacjami RODO obowiązującymi u Zleceniobiorcy.

 

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów, Zleceniodawcy, który nie zgadza się z powyższymi warunkami przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od ogłoszenia - tj. od 23 maja do 6 czerwca 2018 r. Informujemy także, że w przypadku braku zgody na przyjęcie nowych postanowień nie będziemy mogli świadczyć Państwu usług medycyny pracy od dnia 25 maja 2018 r.   

Mamy nadzieję, że ten rodzaj aneksowania umów będzie dla Państwa jak najmniej uciążliwy i pozwoli zachować ciągłość realizacji świadczeń.