Gabinet Pielęgniarki POZ

Gabinet pielęgniarki POZ

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania.

 

Świadczenia pielęgniarki POZ w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

  • rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym;

  • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych;

  • prowadzenie edukacji zdrowotnej;

  • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;

  • monitorowanie rozwoju dziecka - bilanse;

  • realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;

  • prowadzenie działań profilaktycznych;

  • organizację grup wsparcia;

  • profilaktykę chorób wieku rozwojowego;

  • edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

 

 

Rzepiennik :

Beata Kucharzyk – Kopek
Beata Kucharzyk – Kopek
HARMONOGRAM
Maria Przepióra
Maria Przepióra
HARMONOGRAM
Maria Jurek
Maria Jurek
HARMONOGRAM

 

 

Tuchów :

Anna Kotecka
Anna Kotecka
Koordynująca
HARMONOGRAM
Marta Łątka
Marta Łątka
HARMONOGRAM
Leonarda Rzońca
Leonarda Rzońca
HARMONOGRAM