UMOWY MEDYCYNA PRACY
Strona 1 z 4

UWAGA !

ZAWIERASZ UMOWĘ O REALIZACJĘ ZADAŃ SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

z Salubris Sp. z o.o z siedzibą w Tuchowie (33-170) przy ul. Zielonej 15, NIP: 9930224796, KRS 0000092879, REGON 851803964, tel. 14 692 01 11, biuro@e-salubris.pl zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakówa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, kap. zakł. 50 000zł

INFORMACJA !

Umowa dotyczy wszystkich Oddziałów Salubris