ANEKSOWANIE: AKTUALIZACJA CENNIKÓW MEDYCYNY PRACY - 15.07.2019

ANEKSOWANIE: AKTUALIZACJA CENNIKÓW MEDYCYNY PRACY 15 LIPCA 2019 R. 

Informujemy, że w związku z podwyżkami cen wśród współpracujących podwykonawców nastąpią nieznaczne podwyżki cen badań dodatkowych. Poniżej załączamy aktualny cennik badań. 

BADANIE PROFILAKTYCZNE - wstępne, okresowe, kontrolne - przesłane w formie elektronicznej 50 PLN
Badanie psychologiczne na stanowisko pracy 60 PLN 
Badanie specjalistyczne. Prawo Jazdy 200 PLN
Koszty Windykacyjne - korespondencja 10 PLN
Konsultacja Specjalistyczna. Badanie okulistyczne. 50 PLN
Konsultacja specjalistyczna. Badanie laryngologiczne. 50 PLN
Konsultacja specjalistyczna. Badanie neurologiczne. 50 PLN
Konsultacja specjalistyczna. Badanie laryngologiczne + audiogram. 55 PLN
Konsultacja specjalistyczna. Badanie neurologiczne + badanie dna oka. 55 PLN
Badanie sanitarno - epidemiologiczne. 55 PLN
Badanie spirometryczne. 20 PLN
Badanie EKG 15 PLN
Badanie RTG klatki piersiowej. 26 PLN
Badanie psychologiczne kierowców zawodowych. 150 PLN
Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych. 200 PLN
Badanie psychologiczne na stanowisko pracy. 60 PLN
Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta - RODO bezpłatne
BADANIE PROFILAKTYCZNE - wstępne, okresowe, kontrolne - przesłane w formie papierowej  55 PLN
Badanie psychologiczne do prawa jazdy. 150 PLN
Morfologia 12,5 PLN
Cholesterol. 10 PLN
Bilirubina. 10 PLN
Trójglicerydy. 10 PLN
HDL 10 PLN
LDL 24 PLN
ALAT 10 PLN
OB 8 PLN
Badanie moczu. 15 PLN
Glukoza. 9,5 PLN
Zaświadczenie dla osoby ze stopniem niepełnosprawności - profilaktyka. 50 PLN
Badanie psychologiczne kierowców i operatorów. 90 PLN
Badanie kierowców kat B 200 PLN
Badanie USG - podwykonastwo 40 PLN
HCV przeciwciała 45 PLN
Antygen HBS 21 PKN
ASPAT 10 PLN
GGTP 10 PLN 
Afosfataza alkaiczna. 15 PLN

 

Zleceniodawcy korzystający ze świadczeń medycyny pracy nie są zobowiązani do podpisywania kolejnych aneksów aktualizacyjnych - jednakże, w przypadku braku zgody na nowe ceny świadczeń, zleceniodawca zobowiązany jest do wypowiedzenia umowy realizacji zadań służby medycyny pracy w termnie 14 dni, nie później niż do 20 siernia 2019 r. Nowe ceny zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.