Medycyna szkolna

Medycyna szkolna

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;

  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Maria Przepióra
Maria Przepióra
HARMONOGRAM