Logopedia

Logopedia


Logopedia zajmuje się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty. Przedmiotem badań logopedii jest również oddziaływanie na psychikę Pacjenta w taki sposób, aby umożliwić mu prawidłowe funkcjonowanie społeczne.
W ramach naszych usług oferujemy konsultacje oraz indywidualnie dopasowane do każdego Pacjenta programy pomocy logopedycznej.

Świadczenia logopedyczne dla dzieci i dorosłych obejmują m. in.:

 • badanie sprawności aparatu artykulacyjnego

 • diagnozę i terapię dyslalii (nieprawidłowej wymowy głosek)

 • terapię dysleksji rozwojowej  i dysortografii

 • terapię osób z uszkodzeniami neurologicznymi (afazja, dysartria) oraz chorobami neurodegeneracyjnymi(Choroba Parkinsona, Choroba Alzheimera, Stwardnienie Rozsiane itp.)

 • nauczanie mowy zastępczej osób laryngektomowanych (po chirurgicznym usunięciu krtani)

 • terapię jąkania

Oprócz wyżej wymienionych prowadzimy terapię logopedyczną dzieci z Autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Gdy dziecko:

 • nie wymawia głosek zgodnie z etapami rozwoju mowy

 • po ukończeniu 2 roku życia nie mówi

 • jąka się

 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby

 • notorycznie mówi przez nos

Jeżeli niepokoi Cię rozwój mowy Twojego dziecka koniecznie zgłoś się do logopedy!

 

Cennik wizyt:

 • 45 zł (dla pacjentów zapisanych do Salubris)

 • 60 zł (dla pacjentów niezapisanych do Salubris)

 

    

Monika Kumięga
Monika Kumięga