Poradnia Medycyny Sportowej

poradnia-laryngologiczna

  Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku.
Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie.

Obejmuje:

  • kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej;
  • okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu;
  • optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców;
  • kontrole efektów stosowanych metod treningowych;
  • walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem;
  • zapobieganie kontuzjom i urazom;
  • leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu;
  • rehabilitację i odnowę biologiczną.

Wykorzystuje osiągnięcia z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii, chorób wewnętrznych, kardiologii, a także biologii, biochemii, fizjologii wysiłku, antropologii, psychologii, higieny, teorii żywienia i metodyki treningu sportowego.

LEK. MED. ANDRZEJ PLATO
LEK. MED. ANDRZEJ PLATO
spec. med. sportowej
HARMONOGRAM

CENA KONSULTACJI - 80 ZŁ


REJESTRACJA