Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka to dziedzina nauki zajmująca się przedmiotowo zasadami żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Łączy wiedzę takich nauk, jak: biochemia, fizjologia i patofizjologia, psychologia, technologia żywności i techniki przyrządzania pożywienia.

Niebezpieczeństwa niewłaściwego odżywiania

Dzięki badaniom naukowym z zakresu dietetyki, możliwe jest wskazywanie zagrożeń, wynikających z niewłaściwego odżywiania, weryfikacja dotychczasowych poglądów oraz określenie konkretnych zaleceń i diet w niektórych stanach chorobowych.
W społeczeństwach wysokorozwiniętych jedną z najczęstszych przyczyn chorób i zgonów są schorzenia wynikające z zaburzeń przemian metabolicznych. Aktualnie, szacuje się, że istnieje ponad 80 jednostek chorobowych, wynikających z nieprzestrzegania zasad racjonalnego żywienia lub spożywania produktów, będących potencjalnymi czynnikami ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych. Należą do nich m.in. choroby układu krążenia, niektóre choroby nowotworowe, cukrzyca insulinoniezależna, niektóre choroby układu pokarmowego, próchnica zębów, osteoporoza, hiperlipidemie i inne.

Funkcje zbilansowanej diety

Odpowiednio zbilansowana dieta może pełnić dwojaką funkcję:
  • prewencyjną - w przypadku ryzyka wystąpienia schorzenia w rodzinie np. cukrzycy typu II

  • leczniczą - wspomagającą farmakoterapię przy już istniejącej chorobie.


Zdrowe żywienie na ratunek

W wielu przypadkach, gdy objawy choroby są jeszcze łagodne, samo zastosowanie odpowiedniej diety wystarczy do uregulowania zaburzeń metabolicznych organizmu. Pojęcie leczenia żywieniowego jest stosunkowo nowe i obejmuje sytuacje, w których przy istnieniu klinicznych i/lub biochemicznych objawów niedożywienia lub niedoborów, istnieje potrzeba planowego podania odpowiednich składników pożywienia dla ich wyrównania. Stosuje się je również wówczas, gdy objawy choroby lub stosowanie farmako-, chemio- bądź radioterapii obniżają jakość życia pacjenta.

Przyczyny niedoborów żywieniowych

Wśród przyczyn niedoborów żywieniowych w stanach chorobowych najczęściej wymienia się: nieprawidłowe żywienie, zmniejszoną absorpcja z przewodu pokarmowego, zwiększony katabolizm lub współistnienie kilku opisanych czynników jednocześnie.

CENA KONSULTACJI - 120 PLN

 

    

Robert Archacki
Robert Archacki