Poradnia Ortopedyczna

W naszym założeniu lepiej spróbować wyleczyć nieinwazyjnie niż operować bezcelowo!

Ortopedia to dziedzina medycyny, która wraz z chirurgią urazową (którą inaczej nazywa się traumatologią)

zajmuje się leczeniem oraz diagnozowaniem wszelkich chorób oraz urazów, które w jakiś sposób powiązane są z narządami ruchu. Tak więc zajmuje się wszelkimi dolegliwościami naszego szkieletu (poza czaszką, którą zajmuje się zupełnie inna dziedzina), układem więzadłowo- stawowym oraz różnorodnymi uszkodzeniami stawów, mięśni oraz nerwów. Lekarz, który działa w tej dziedzinie, to lekarz ortopeda. Żeby rozpocząć specjalizację z ortopedii, trzeba mieć odbyty podyplomowy staż lekarski. Taki lekarz zajmuje się głównie leczeniem wad oraz urazów, które dotykają układ kostno- mięśniowo- stawowy. Dlatego też większość pacjentów, którzy odwiedzają lekarza ortopedę, to pacjenci ze złamaniami kości. Natomiast traumatolodzy to lekarze (chirurdzy), którzy specjalizują się w leczeniu urazów tkanek oraz kości po wypadkach.

Lekarz ortopeda zajmuje się głównie rozpoznawaniem oraz leczeniem wad narządów ruchu, które mogły zarówno zostać nabyte w trakcie rozwoju, jak również które pacjenci mogą posiadać od urodzenia. Obejmuje praktycznie cały okres życia ludzkiego, bowiem takie wady mogą powstawać zarówno w życiu płodowym, jak również przez pozostałą część ludzkiego życia. Żeby dobrze zrozumieć na czym polega ortopedia, przyszły lekarz ortopeda musi doskonale opanować zagadnienia związane z anatomią człowieka, jego fizjologią ruchową oraz patofizjologią, oraz zagadnienia z zakresu biomechaniki. Dopiero posiadając taką wiedzę będzie potrafił prawidłowo określać rodzaj schorzeń ortopedycznych, możliwości ich leczenia i zapobiegania im. Bo niektórym schorzeniom można zapobiegać, wykorzystując do tego różnorodne dodatkowe badania, takie jak chociażby badania radiologiczne, jądrowy rezonans magnetyczny, elektrodiagnostyka itp.

Doskonale wyposażony gabinet pozwala na wykonanie większości zabiegów ambulatoryjnych!

REJESTRACJA