Poradnia Neurologiczna

gabinet-neurologiczny

Neurolog to lekarz specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem układu nerwowego. Innymi słowy to lekarz praktykujący neurologię. Neurologia zaś to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Co to jest badanie neurologiczne?
Badanie neurologiczne jest bardzo skrupulatnym badaniem fizykalnym obejmującym obserwowanie i ocenę poruszania się pacjenta, jego zdolności i możliwości wykonywania określonych poleceń, a także sprawdzenie odruchów ("atrybutem" neurologa jest słynny młotek diagnostyczny). Każda część ciała jest dokładnie badana. Lekarz neurolog obserwuje także chód. Ocenia też mowę, słuch, czucie, wzrok, rozpoznawanie przedmiotów, pamięć, orientację co do własnej osoby, miejsca, czasu oraz zdolność pisania. Ponadto w celach diagnostycznych neurolog może zlecić szereg badań neurofizjologicznych i obrazowych np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, a także biochemiczne i genetyczne.
BADANIE NEUROLOGICZNE OBEJMUJE  

NAJCZĘSTSZE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO