Poradnia Medycyny Pracy

 

Medycyna pracy – to specjalność   lekarska, której przedmiotem   jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
                  

Świadczenia z zakresu medycyny pracy udzielane są tylko na podstawie umów zawartych z zakładami pracy.

Podstawą realizacji świadczenia jest imienne SKIEROWANIE pracownika wydane przez pracodawcę.