Poradniki

Empatia lekarza a efekt leczenia pacjenta

Wizyta u specjalisty, identyfikacja problemu zdrowotnego, badania, diagnoza, wybór sposobu leczenia, recepta i… wizyty kontrolne. Okazuje się, że często to za mało wobec oczekiwań chorych… Nawet w przypadku dobrze postawionej diagnozy i właściwej formy leczenia

Empatia nierzadko jest bagatelizowana, a to wielki błąd. Pacjent dowiadujący się o chorobie potrzebuje często leczenia farmakologicznego – z jednej strony, zrozumienia – z drugiej. Obecnie często lekarze pozostawiają pacjentów z wieloma pytaniami, poza postawieniem diagnozy i wyborem formy leczenia, nie silą się na szczegółowe wyjaśnienia. I nie chodzi tutaj o współczucie czy litość, a o coś zupełnie innego.

Relacja lekarz – pacjent

Relacja, czyli słuchanie i rozmawianie. Otwartość i zrozumienie lekarza wpływają na samopoczucie pacjenta. Wprawdzie nie leczą bezpośrednio istniejących dolegliwości, ale uśmierzają ból z nim związany. Wsparcie lekarza zmniejsza lęk i daje nadzieję choremu. Komfort psychiczny pacjenta poprawia rozmowa z lekarzem wyjaśniającym szczegóły dotyczące danej choroby. Pozostawienie pacjenta bez odpowiedzi powoduje, że otrzymane lakoniczne informacje, interpretowane są na własny, jakże często niewłaściwy, sposób.

Empatia lekarza

Empatia oznacza umiejętność rozpoznania uczuć i emocji pacjenta wraz z przewidywaniem ich skutków. A co za tym idzie – sterowania nimi, czyli podsycania tych pozytywnych i hamowania negatywnych. Emocje chorego mają odzwierciedlenie w jego samopoczuciu, a więc i w motywacji do leczenia. Ponadto świadomość i przekonanie pacjenta o tym, że lekarz go rozumie, wpływają pozytywnie na proces leczenia. Powstaje mocny fundament w postaci zrozumienia i zaufania.

Zaufanie pacjenta

Zaufanie wiąże się z niepewnością i ryzykiem. Pacjent zgadza się na zaproponowane przez lekarza formy leczenia, gdyż jest przekonany o słuszności jego decyzji oraz ufa, że postępowanie lekarza nie jest przypadkowe. Okazuje się, że otoczka emocjonalna ma wpływ na działanie leków. Sposób obchodzenia się lekarza z pacjentem powodujący brak zaufania sprawia, że nawet najskuteczniejszy lek, nie będzie działał należycie.

Wyzwanie dla lekarza

Indywidualne podejście do pacjenta, troska, zrozumienie, empatia mogą stanowić swego rodzaju wyzwanie dla lekarza. Ale czy rzeczywiście? Czy wymienione zachowania nie są wpisane w ten zawód?

Nietrudno zauważyć, że przez lata medycyna traktowała pacjenta przedmiotowo, był on jedynie przypadkiem choroby, którą należy leczyć. Jednak ostatnie lata przynoszą zmiany w tym zakresie. Lekarze coraz częściej wykazują większe zainteresowanie swoimi pacjentami. Mają świadomość, że ich podejście, obok form leczenia i środków farmakologicznych, także wpływa na całkowity proces leczenia.

Empatyczne podejście do każdego pacjenta jest standardem w Salubris!